Användarvillkor

ÖVERSIKT
Denna webbplats drivs av BandexOfScandinavia. Genomgående på webbplatsen används termen "vi", "oss" och "vår" till "BandexOfScandinavia". BandexOfScandinavia erbjuder den här webbplatsen, förutsatt att du accepterar alla villkor, villkor, policyer och meddelanden som anges här. Genom att komma åt eller använda någon del av webbplatsen godkänner du att vara bunden till dessa användarvillkor.

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa användarvillkor genom att lägga upp uppdateringar och / eller ändringar på vår webbplats. Vår butik är värd för Shopify Inc. De ger oss den elektroniska e-handelsplattformen som gör att vi kan sälja våra produkter och tjänster till dig.

AVSNITT 1 - ONLINE BUTIKSVILLKOR
Genom att godkänna dessa användarvillkor intygar du att du är myndig i ditt hemland eller att du är myndig i ditt hemland och du har gett oss ditt samtycke att minderåriga under ditt ansvar att använda den här webbplatsen. Du får inte använda våra produkter för olagligt eller obehörigt ändamål, eller kan du, vid användningen av Tjänsten, bryta mot lagar i din jurisdiktion (inklusive men inte begränsat till upphovsrättslagar). Du får inte överföra några internetmaskar eller virus eller någon kod av destruktiv natur. Ett brott mot eller brott mot någon av villkoren kommer att leda till omedelbar uppsägning av dina tjänster och eventuella rättsliga åtgärder.

AVSNITT 2 - ALLMÄNNA VILLKOR
Vi förbehåller oss rätten att neka service till vem som helst av någon anledning när som helst.
Du förstår att ditt innehåll (inte kreditkortsinformation) kan överföras okrypterat och involvera (a) överföringar via olika nätverk; och (b) ändras för att anpassa sig och anpassa sig till tekniska krav för anslutande nätverk eller enheter. Kreditkortsinformation krypteras alltid under överföring via nätverk.
Du samtycker till att inte reproducera, kopiera, kopiera, sälja, sälja eller utnyttja någon del av Tjänsten, användningen av Tjänsten eller tillträde till Tjänsten eller någon kontakt på webbplatsen genom vilken tjänsten tillhandahålls, utan uttryckligt skriftligt tillstånd från oss.
Rubrikerna som används i detta avtal ingår endast för att underlätta och kommer inte att begränsa eller på annat sätt påverka dessa villkor. Du förstår att eventuella tullavgifter kan tillkomma.AVSNITT 3 - VARUMÄRKEN, UPPHOVSRÄTT OCH ANDRA INTELLEKTUELLA EGENDOMSRÄTTIGHETER
Varumärkena, produktnamnen, andra kännetecken, mönster och domännamn som används på webbplatsen tillhör BandexOfScandinavia, oavsett om de är registrerade.

Innehållet på webbplatsen är skyddad av upphovsrätt och tillhör BandexOfScandinavia. Du får inte ladda ner, spara till din dator eller använda material från webbplatsen om du inte har fått BandexOfScandinavia's skriftliga tillstånd, eller det anges på webbplatsen att materialet kan hämtas och användas på ett specifikt sätt.

AVSNITT 4 - INNEHÅLL
Det är BandexOfScandinavia's intention att innehållet på webbplatsen och informationen är aktuell och korrekt. Det är dock möjligt att viss information på webbplatsen kan vara felaktig. BandexOfScandinavia tar inget ansvar för några typografiska eller tryckfel eller någon information som inte är aktuell. Materialet på den här webbplatsen tillhandahålls för allmän information och allt beroende av materialet på denna sida är på egen risk.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra innehållet på denna webbplats, men vi har ingen skyldighet att uppdatera någon information på vår webbplats. Du godkänner att det är ditt ansvar att övervaka förändringar på vår webbplats.

AVSNITT 5 - ÄNDRINGAR AV TJÄNSTEN OCH PRISER
Priserna för våra produkter kan ändras utan föregående meddelande.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra eller avbryta Tjänsten (eller någon del eller innehåll därav) utan föregående meddelande. Vi ska inte vara ansvariga för dig eller någon tredje part för ändringar, prisändringar, upphävande eller upphörande av Tjänsten.

AVSNITT 6 - PRODUKTER ELLER TJÄNSTER
Produkterna är föremål för retur eller utbyte endast enligt vår returpolicy.

Vi har gjort allt för att så tydligt som möjligt visa färger och bilder på våra produkter som finns i butiken. Vi kan inte garantera att din bildskärms visning av vilken färg som helst kommer att vara korrekt.

Vi förbehåller oss rätten, men är inte skyldiga, att begränsa försäljningen av våra produkter eller tjänster till någon person, geografisk region eller jurisdiktion. Vi förbehåller oss rätten att upphöra med någon produkt när som helst. Vi garanterar inte att kvaliteten på produkter, tjänster, information eller annat material som köpts eller erhållits av dig kommer att uppfylla dina förväntningar.

AVSNITT 7 – RIKTIGHET AV FAKTURERING OCH KONTOINFORMATION
Vi förbehåller oss rätten att vägra någon order som du placerar hos oss. Om vi ​​ändrar eller avbryter en beställning kan vi försöka att meddela dig genom att kontakta e-postadressen och / eller faktureringsadressen / telefonnumret som gavs vid beställningstillfället. Vi förbehåller oss rätten att begränsa eller förbjuda order som enligt vår egna bedömning verkar vara placerade av återförsäljare, återförsäljare eller distributörer.

Du godkänner att du tillhandahåller aktuell, fullständig och exakt inköps- och kontoinformation för alla inköp som gjorts i vår butik. Du godkänner att du snabbt uppdaterar ditt konto och annan information, inklusive din e-postadress och kreditkortsnummer och utgångsdatum, så att vi kan slutföra dina transaktioner och kontakta dig efter behov.

För mer detaljer, se vår Returpolicy.

AVSNITT 8 – TREDJEPARTS-verktyg och länkar
Vissa innehåll, produkter och tjänster som finns tillgängliga via vår tjänst kan innehålla material från tredje part. Vi är inte ansvariga för skada eller skador i samband med inköp eller användning av varor, tjänster, resurser, innehåll eller andra transaktioner som görs i samband med tredje parts webbplatser. Läs noga igenom tredjeparts policy och praxis och se till att du förstår dem innan du genomför någon transaktion.

AVSNITT 9 - ANVÄNDARKOMMENTARER, ÅTERKOPPLING OCH ANDRA INLÄGG
Om du, med eller utan vår begäran, skickar vissa specifika inlägg, godkänner du att vi, när som helst, kan använda eventuella kommentarer som du vidarebefordrar till oss på någon kanal. Vi är och ska inte vara skyldiga att (1) behålla några kommentarer i förtroende (2) att betala ersättning för eventuella kommentarer; eller (3) för att svara på eventuella kommentarer.
Du får inte använda en falsk e-postadress, låtsas vara någon annan än dig själv eller på annat sätt vilseleda oss eller tredje part om ursprunget till eventuella kommentarer. Vi tar inget ansvar och har ingen skyldighet för eventuella kommentarer från dig eller någon tredje part.

AVSNITT 10 - PERSONLIG INFORMATION
Din inlämning av personlig information via butiken regleras av vår integritetspolicy, se det här under integritetspolicy på vår webbplats.

AVSNITT 11 – FÖRBJUDEN ANVÄNDNING
Förutom andra förbud som anges i användarvillkoren är du förbjuden att använda webbplatsen eller dess innehåll: (a) för olagligt syfte, b) att uppmana andra att utföra eller delta i olagliga handlingar, (c) att bryta mot internationella, federala, provinsiella eller statliga bestämmelser, regler, lagar eller lokala förordningar, d) att åsidosätta eller bryta mot våra immateriella rättigheter eller andra människors immateriella rättigheter e) att trakassera, misshandla, förolämpa, skada, anklaga, förtala, avskräcka, skrämma eller diskriminera på grund av kön, sexuell läggning, religion, etnicitet, ras, ålder, nationellt ursprung eller handikapp (f) lämna in falsk eller vilseledande information (g) ladda upp eller överföra virus eller någon annan typ av skadlig kod som kan eller kan användas på något sätt som påverkar funktionaliteten eller driften av tjänsten eller av någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller Internet (h) att samla in eller spåra andra personers personuppgifter (i) till ”spam, phish, pharm, pretext, spider, crawl, or scrape”; (j) för oanständigt eller omoraliskt syfte eller (k) att störa eller kringgå säkerhetsfunktionerna hos Tjänsten eller någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller Internet. Vi förbehåller oss rätten att säga upp din användning av Tjänsten eller någon relaterad webbplats för att bryta mot någon av de förbjudna användningarna.

AVSNITT 12 – AVSÄGA SIG RÄTTEN FÖR GARANTIER; BEGRÄNDSNINGAR OCH SKYLDIGHETER
Vi garanterar inte, garanterar eller garanterar att din användning av vår tjänst blir oavbruten, i tid, säker eller felfri.

Under inga omständigheter ska BandexOfScandinavia vara ansvarig för skada, förlust, anspråk och skador av något slag (inklusive men inte begränsat till inkomstförlust, indirekt skada och annan följdförlust). Vårt ansvar ska begränsas till den maximala tillåtna omfattningen av lagen. I vissa fall kan bolagets ansvarsförsäkring täcka skadan, och i förekommande fall försäkrar försäkringsgivaren om att betalning görs och sådan betalning görs faktiskt.

AVSNITT 13 - SKADEERSÄTTNING
Du godkänner att ersätta, försvara och hålla oskyldig BandexOfScandinavia från något krav eller krav, inklusive rimliga advokatavgifter, som görs av någon tredje part på grund av eller som uppstår på grund av ditt brott mot dessa användarvillkor eller de dokument som de innehåller som referens , eller ditt brott mot någon lag eller tredje parts rättigheter.

AVSNITT 14 - SKYLDIGHET
I händelse av att någon bestämmelse i dessa användarvillkor anses vara olaglig, ogiltig eller icke möjlig att upprätthålla, ska sådan bestämmelse likväl vara verkställbar i den utsträckning som tillåts enligt gällande lag och den obestridliga delen ska anses vara avskild från dessa Användarvillkor, sådan bestämning ska inte påverka giltigheten och verkställigheten av övriga bestämmelser.

AVSNITT 15 - AVSLUTNING
Dessa Användarvillkor är giltiga såvida det inte har avslutas av antingen dig eller oss. Du kan när som helst säga upp dessa användarvillkor genom att anmäla att du inte längre vill använda våra tjänster eller när du slutar använda vår webbplats.

AVSNITT 16 - LAGSTIFTNING
Dessa användarvillkor och eventuella separata avtal där vi tillhandahåller er tjänster ska regleras av och tolkas i enlighet med Sveriges lagar. Dessa villkor regleras av bestämmelserna i svensk materiell rätt.

AVSNITT 17 - ÄNDRINGAR AV ANVÄNDARVILLKOREN
Du kan när som helst granska den senaste versionen av användarvillkoren på den här sidan.

Vi förbehåller oss rätten att, efter egen bedömning, uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa användarvillkor genom att lägga upp uppdateringar och ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera vår hemsida för ändringar. Din fortsatta användning av eller tillgång till vår hemsida eller Tjänsten efter inlägget av eventuella ändringar i dessa användarvillkor innebär godkännande av dessa ändringar.

AVSNITT 18 - KONTAKTINFORMATION
Frågor om användarvillkoren ska skickas till oss på bandexofscandinavia@gmail.com 


Company Information:

BandexOfScandinavia

Sweden

E-post: superkatten.info@gmail.com