Integritetspolicy

INLEDNING OCH OMFATTNING
Vi respekterar vår webbplatsbesökares integritet och är engagerade i att samla, upprätthålla och säkra information från våra besökare i enlighet med denna sekretesspolicy. I denna sekretesspolicy beskriver vi (BandexOfScandinavia) vår sekretesspraxis för BandexOfScandinavia.com. Denna sekretesspolicy är avsedd för besökare över hela världen. Läs hela denna sekretesspolicy innan du använder eller skickar information till webbplatserna. Genom att lämna in information på webbplatsen bekräftar du att du förstår och godkänner villkoren i våran sekretesspolicy.
 
AVSNITT 1 - VAD GÖR VI MED DIN INFORMATION?
 
Aktiv Informationssamling:
Du skickar aktivt information till oss när du registrerar dig på en blankett på webbplatsen, deltar i enkäter eller kampanjer, svarar på oss eller kontaktar oss på annat sätt. När du köper något från vår butik, som en del av inköpsprocessen samlar vi in ​​de personuppgifter du ger oss, till exempel ditt namn, adress och e-postadress.
 
När du bläddrar i vår butik mottar vi automatiskt din dators IP-adress (Internet Protocol) för att ge oss information som hjälper oss att lära oss om din webbläsare och operativsystem.
 
E-postmarknadsföring: Med ditt tillstånd kan vi skicka dig e-postmeddelanden om vår butik, nya produkter och andra uppdateringar. Detta kommer att överensstämma med GDPR-lagen för Europeiska unionen från den 25 maj 2018 (se avsnitt 9 för mer information)
 
Passiv Informationssamling:
Vi kan också samla in information om hur du använder våra webbplatser genom webbloggfiler, cookies, web beacons, tracking pixels och liknande teknik. Denna information används för att bättre förstå våra kunders beteende för att förbättra vår hemsida och tjänster.
 
AVSNITT 2 - SAMTYCKE 
När du ger oss personliga uppgifter för att slutföra en transaktion, verifiera ditt kreditkort, beställa, ordna leverans eller returnera ett köp, innebär vi att du samtycker till att vi samlar in den och använder den endast för den specifika orsaken. Om vi ​​ber om din personliga information av sekundär anledning, som marknadsföring, frågar vi dig direkt för ditt uttryckta samtycke.  

Hur återkallar jag mitt samtycke?
Om du efter att ha godkänt samtycke, ändrar dig, kan du återkalla ditt samtycke för att vi kontaktar dig, för fortsatt insamling, användning eller offentliggörande av din information, när som helst genom att kontakta oss på bandexofscandinavia@gmail.com   

AVSNITT 3 - TILLGÄNNAGIVANDE 
Vi kan tillkännagiva din personliga information om vi enligt lag är skyldiga att göra det eller om du bryter mot våra användarvillkor. 

AVSNITT 4 - SHOPIFY
Vår butik är värd på Shopify Inc. De ger oss den elektroniska e-handelsplattformen som gör att vi kan sälja våra produkter och tjänster till dig. 

Din data lagras genom Shopifys datalagring, databaser och den allmänna Shopify-applikationen. De lagrar dina data på en säker server bakom en brandvägg.

Betalning:
Om du väljer en ”gateway” för direktbetalnings för att slutföra ditt köp, lagrar Shopify din kreditkortsdata. Den krypteras via Betalningskortindustrin Datasäkerhetsstandard (PCI-DSS). Dina inköps transaktionsdata lagras bara så länge som krävs för att slutföra din inköpstransaktion. Därefter raderas din köpetransaktionsinformation. För mer information kan du också läsa Shopifys användarvillkor.

Klarnas betalningsalternativ:
För att vi ska kunna erbjuda dig Klarnas betalsätt behöver vi dela vissa av dina personuppgifter till Klarna, så som kontakt- och orderinformation, för att Klarna ska kunna bedöma om du kan erbjudas deras betalningsmetoder och för att skräddarsy betalsätten åt dig.Mer information om Klarna kan du hitta här. Användningen av dessa uppgifter regleras i enlighet med gällande dataskyddslag och Klarnas dataskyddspolicy.


AVSNITT 5 – TREDJEPARTS TJÄNSTER  Generellt kommer de tredje partleverantörer som används av oss endast att samla in, använda och avslöja din information i den mån det är nödvändigt för att de ska kunna utföra de tjänster som de tillhandahåller oss.

 

Vissa tredjepartsleverantörer, till exempel betalnings gateways och andra betalningstransaktionsprocessorer, har emellertid sina egna sekretesspolicyer avseende den information vi måste tillhandahålla dem för dina köprelaterade transaktioner. 

För dessa leverantörer rekommenderar vi att du läser deras sekretesspolicy så att du kan förstå hur din personliga information kommer att hanteras av dessa leverantörer. 

Länkar
När du klickar på länkar i vår butik kan de leda dig bort från vår webbplats. Vi är inte ansvariga för sekretesspraxis för andra webbplatser och uppmanar dig att läsa deras sekretessutlåtanden.  

 

AVSNITT 6 - SÄKERHET 
För att skydda din personliga information tar vi rimliga försiktighetsåtgärder och följer branschens bästa praxis för att se till att det inte är otillbörligt förlorat, missbrukat, åtkomligt, avslöjat, ändrat eller förstört. 

Om du ger oss dina kreditkortsuppgifter krypteras informationen med hjälp av SSL (Secure Socket Layer Technology) och lagras med AES-256-kryptering. Även om ingen överföringsmetod över internet eller elektronisk lagring är 100% säker följer vi alla krav på PCI-DSS och genomför ytterligare allmänt accepterade industristandarder.  

KAKOR 
Om det är tillåtet enligt lag kan information som inte identifieras personligen identifieras automatiskt genom användning av "cookies" eller "internet-taggar" och andra liknande tekniker som placeras av BandexOfScandinavia och tredje part. Kakor är små textfiler som överförs till en användares dators hårddisk på en webbplats för att lagra information om användarens identitet, webbläsartyp eller besökarmönster på webbplatsen. Cookies kan användas på vår hemsida för att övervaka webbtrafik, till exempel besökstid, besökta sidor och viss systeminformation om vilken typ av dator som används. Vi använder denna information för att förbättra innehållet och tjänsterna som erbjuds på vår hemsida. Om du inaktiverar användningen av cookies i din webbläsare eller tar bort eller avvisar specifika cookies från vår hemsida eller länkade webbplatser kan du kanske inte få tillgång till allt innehåll och faciliteter på dessa webbplatser. 

Här är en lista över cookies som vi använder. Vi har listat dem här så att du kan välja om du vill välja bort cookies eller inte.
 
_session_id, unikt token, sessional, tillåter Shopify att lagra information om din session (hänvisningar, målsida, etc.).

 _shopify_visit, ingen data höll, beständig i 30 minuter från det senaste besöket, Används av vår webbplatsleverantörs interna statistikspårare för att registrera antalet besök

_shopify_uniq, ingen data höll, löper ut midnatt (i förhållande till besökaren) nästa dag, räknar antalet besök i en butik av en enskild kund. 

cart, unique token, beständig i 2 veckor, Lagrar information om innehållet i din kundvagn.

 _secure_session_id, unique token, sessional 

storefront_digest, unique token, obestämd om butiken har ett lösenord, används det för att avgöra om den nuvarande besökaren har tillgång.
 
AVSNITT 7 – ÅLDER AV SAMTYCKE 
Genom att godkänna dessa användarvillkor intygar du att du är myndig i ditt hemland eller att du är myndig i ditt hemland och du har gett oss ditt samtycke att minderåriga under ditt ansvar att använda den här webbplatsen.  


AVSNITT 8 - ÄNDRINGAR AV SEKRETESSPOLICY
Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra denna sekretesspolicy, så granska dessa ofta. Ändringar och förtydliganden kommer att träda i kraft omedelbart när de skickas på hemsidan. Om vi ​​gör väsentliga ändringar av denna policy kommer vi att meddela dig här att den har uppdaterats så att du är medveten om vilken information vi samlar in, hur vi använder den och under vilka omständigheter, om vi använder och / eller avslöjar det.
 
AVSNITT 9 - GDPR-UPPGIFTER 
EU: s allmänna databeskrivningsförordning (GDPR) träder i kraft den 25 maj 2018 i syfte att harmonisera lagar om integritetsskydd i hela Europa och skydda medborgarnas datasekretess. Artikel 5 i lagen "Principer för behandling av personuppgifter" beskrivs nedan. BandexOfScandinavia har påbörjat omedelbara ändringar för att garantera GDPR-efterlevnad senast den 25 maj 2018. 

Artikel 5: Principer för behandling av personuppgifter "

Vid behandling av personuppgifter ska följande gälla:

  • Uppgifterna ska behandlas på ett lagligt, korrekt och öppet sätt i förhållande till den registrerade (laglighet, korrekthet och öppenhet)
  • De ska samlas in för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål och inte senare behandlas på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål. Ytterligare behandling för arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål i enlighet med Artikel 89.1 ska inte anses vara oförenlig med de ursprungliga ändamålen (ändamålsbegränsning.
  • De ska vara adekvata, relevanta och inte för omfattande i förhållande till de ändamål för vilka de behandlas (uppgiftsminimering).
  • De ska vara korrekta och om nödvändigt uppdaterade. Alla rimliga åtgärder måste vidtas för att säkerställa att personuppgifter som är felaktiga i förhållande till de ändamål för vilka de behandlas raderas eller rättas utan dröjsmål (korrekthet).
  • De får inte förvaras i en form som möjliggör identifiering av den registrerade under en längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas. Personuppgifter får lagras under längre perioder i den mån som personuppgifterna enbart behandlas för arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål i enlighet med Artikel 89.1, under förutsättning att de lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs enligt denna förordning genomförs för att säkerställa den registrerades rättigheter och friheter (lagringsminimering).
  • De ska behandlas på ett sätt som säkerställer lämplig säkerhet för personuppgifterna, inbegripet skydd mot obehörig eller otillåten behandling och mot förlust, förstöring eller skada genom olyckshändelse, med användning av lämpliga tekniska eller organisatoriska åtgärder (integritet och konfidentialitet).

För att läsa mer om GDPR-lagstiftningen, besök https://www.eugdpr.org 

FRÅGOR OCH KONTAKT INFORMATION 
Om du vill: få tillgång till, korrigera, ändra eller ta bort personlig information vi har om dig, registrera ett klagomål eller om du bara vill ha mer information kontakta oss på: bandexofscandinavia@gmail.com